Tiráž

Výluka ručení za cizí zobrazované obsahy

Přes bedlivou kontrolu obsahů nepřebíráme záruku za obsahy prezentací, na které naše linky odkazují. Za obsah prolinkovaných stránek odpovídají výlučně jejich provozovatelé.

Autorská práva

Reprodukce a postoupení obsahu a odkazů této prezentace a stejně tak odkazy na ní jsou bezplatné a jsou umožněny za podmínky uvedení zdroje informace a Internetové adresy.

Veškeré logotypy a obchodní značky náleží jejich příslušným vlastníkům [Copyright Infringement Notification]. Respektujeme duševní vlastnictví třetích stran a očekáváme, že se uživatelé námi nabízených služeb zachovají stejně.

Ochrana osobních údajů

Se všemi osobními údaji zacházíme důvěrně a nikdy je neposkytujeme třetím stranám. Nepoužíváme techniky, které umožňují vysledovat chování návštěvníka.