Ekonomika

HELLMICH, spol. s r.o.

Společnost byla založena panem Lubomírem Hellmichem v roce 1991. V roce 1998 byla transformována do společnosti s ručením omezeným, jejímž spolumajitelem a jednatelem se stal syn zakladatele pan Zbyněk Hellmich. Jedná se tedy o firmu rodinnou, jejíž hlavní předností je velice osobní přístup k investorovi opírající se zároveň o dlouholeté odborné zkušenosti zakladatele (od roku 1961).

Oba majitelé jsou odborně vzděláni a na další vzdělání své i svých zaměstnanců kladou veliký důraz. Pan Lubomír Hellmich je dle zákona č. 360/1992 Sb. autorizovaným stavitelem č. 0300796 v oboru pozemního stavitelství. Pan Zbyněk Hellmich je dle zákona č. 360/1992 Sb. autorizovaným technikem č. 0301188 v oboru pozemního stavitelství.

V roce 2006 firma přistoupila k dalšímu kroku ve svém rozvoji, a ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě byla v březnu 2007 certifikována dle normu ČSN EN ISO 9001:2001. Příslušnou certifikací chce firma deklarovou svou soustavnou snahu o bezchybné provádění staveb, zvýšení péče o své zákazníky, zavádění nových technologií do své každodenní praxe i profesionální přístup zaměstnanců na všech úrovních.

Firma zajišťuje stavební činnost ve všech jejích stupních a oborech a v maximální možné míře poskytuje zákazníkům veškerou odbornou péči. Jinými slovy je schopna zákazíkovi zajistit i poradit už od jeho záměru pořídit nemovitost, přes projekční činnost, vyřízení potřebných úředních formalit až po samotnou realizaci a kolaudaci stavby.

Firma disponuje stálým kádrem pracovníků s různou odbormou specializací. Firma provozuje vlastní kovovýrobu s bohatým strojním zázemím a kvalitní kovárnou.

HELLMICH, spol. s r.o. není jednostraně zaměřená a i její již realizované zakázky hovoří o tom, že je schopna realizovat jak novostavby tak také náročné rekonstrukce a to v bytovém i nebytovém sektoru, pro státní i privátní organizace a jednotlivce.

Dovolíme si tvrdit, že s firmou HELLMICH, spol. s r.o. je RADOST DOBŘE STAVĚT.

Přehled obratů v posledních letech:

RokObrat v tis. Kč
201132654
201223216
201330186
201452052
201525880
201622230
201738023
201829013
201937005
202046578